S.N. Title Category Division Date Download
1 Stakeholder Engagement Plan (NEHEP)
Policies/Guidelines

General Administration

Jan 31, 2021

PDF
2 कार्यक्रम कार्यविधि, २०७७
Policies/Guidelines

Administrative Division

Nov 27, 2020

DOC
3 उच्च शिक्षामा वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७
Policies/Guidelines

Administrative Division

Aug 13, 2020

PDF
4 कार्यक्रम कार्यविधि, २०७६
Policies/Guidelines

Administrative Division

Aug 13, 2020

PDF
5 उच्च शिक्षा नीति, २०७२
Policies/Guidelines

Administrative Division

Aug 13, 2020

PDF
6 शैक्षिक गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन नियमावली, २०७४
Policies/Guidelines

Administrative Division

Aug 13, 2020

PDF
7 UGC Research Guidelines 5th Ed Final Edited Ver.2
Policies/Guidelines

Administrative Division

Aug 13, 2020

DOC
8 विद्यावारिधी उपाधिको लागि न्यूनतम मापदण्ड र कार्यविधि, २०७३
Policies/Guidelines

Administrative Division

Aug 13, 2020

PDF
9 एम्. फिल. उपाधिको लागि न्यूनतम मापदण्ड र कार्यविधि, २०७३
Policies/Guidelines

Administrative Division

Aug 13, 2020

PDF