S.N. Title Division Date Download
1 MPhil Fellowship 2078/79 Award Notice दर्शनाचार्य वृत्ति २०७८/७९ का लागि छनाैट सम्बन्धि सूचना ।
MPhil Fellowship 2078/79

Research Division

Apr 28, 2022

PDF
2 Re-invitation for Sealed Quotation
Re-invitation for Sealed Quotation

Administrative Division

Apr 24, 2022

PDF
3 Letter of Intention to Award
Letter of Intention to Award

Administrative Division

Apr 7, 2022

PDF
4 Invitation for Sealed Quotation/Bid
Invitation for Sealed Quotation/Bid

Administrative Division

Apr 3, 2022

PDF
5 Admission Call for 2022-23 at South Asian University (SAU)
Admission Call for 2022-23 at South Asian University (SAU)

General Administration

Apr 3, 2022

zip
6 Interview Schedule for MPhil Fellowship
Interview Schedule for MPhil Fellowship

Research Division

Mar 23, 2022

PDF
7 Letter of Intention to Award
Letter of Intention to Award

Administrative Division

Mar 22, 2022

PDF
8 विशेष छात्रवृत्तिका लागि विद्यार्थीहरु छनाैट गरिएको सूचना ।
विशेष छात्रवृत्तिका लागि विद्यार्थीहरु छनाैट गरिएको सूचना ।

Administrative Division

Mar 11, 2022

N/A
9 Invitation for Sealed Quotations
Invitation for Sealed Quotations

Administrative Division

Feb 20, 2022

N/A
10 आ.प्र. तथा खुला र समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम निर्धारण गरिएको सूचना
आ.प्र. तथा खुला र समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम निर्धारण गरिएको सूचना

Research Division

Feb 10, 2022

PDF