आयोगबाट आ.ब. २०८०।८१ मा सञ्चालन गरिने बार्षिक नियमित कार्यक्रमहरूका लागि आवेदन/प्रस्ताव आब्हानसम्बन्धी सूचना ।

File

१. आवेदन/प्रस्ताव आब्हानसम्बन्धी सूचना (गोरखापत्र दैनिकमा मिति २०८०।०७।१३ गते प्रकाशित)

२. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कार्यक्रम कार्यविधि २०८०