कोभिड–१९ का कारण काठमाडौं उपत्यकामा जारी भएको निषेधाज्ञा अवधि (२०७७/०५/०३ – २०७७/०५/१०) सम्म विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको कार्यालय समेत बन्द रहने जानकारी गराइन्छ ।


Detail

Posted on :20th August, 2020