UGC   Board

Prof. Dr. Dev Raj Adhikari
Chairman
Email: profdr.adhikari@ugcnepal.edu.np
Prof. Shankar Prasad Bhandari
Member Secretary
Email: profsp.bhandari@ugcnepal.edu.np
Dr. Ramesh Chandra Paudel
Member
Email: rcpaudel@npc.gov.np
Prof. Dr. Yadav Prakash Lamichhane
Member
Email: yadav.lamichane@gmail.com
Dr. Ram Prasad Ghimire
Member
Email: rso@mof.gov.np
Prof. Dr. Govinda Nepal
Member
Email: govindnepal56@gmail.com
Prof. Dr. Tulsi Prasad Pathak
Member
Email: tulsipathak2073@gmail.com

Recent   Notices

Digitalization Performance Grants Notice
14th June, 2024
Download
सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई आ व २०८०।८१ को भौतिक अनुदान वितरण सम्बन्धी सूचना
6th June, 2024
Download
सहकार्यात्मक अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन अनुदान २०८०/८१ वित्तीय वार्ता सम्बन्धि सूचना (Notice regarding Financial Negotiation for Collaborative Research & Innovation Grant)
5th June, 2024
Download
सहकार्यात्मक अनुसन्धान अनुदान २०७८०/८१ नतिजा सम्बन्धि सूचना । [Collaborative Research Grant 80/81 Selection Notice]
4th June, 2024
Download
आ.व. २०८०/०८१ मा समतामा आधारित अनुदान प्राप्त गर्ने उच्च शैक्षिक संस्थामा स्नातक तहमा अध्यनरत विपन्न तथा दलित वर्ग अन्तर्गत समता छात्रवृत्तिको नतिजा सम्बन्धी सूचना
4th June, 2024
Download
विश्वविद्यालय एकिकृत प्रयोगशाला तथा विश्वविद्यालय इन्कुवेसन केन्द्र स्थापनाका लागि प्रस्तावना छनौट सम्बन्धी सूचना । (Selection of University Reference Lab & University Incubation Center Support )
2nd June, 2024
Download
Extension of EPBF and Equity Grants Progress Report
29th May, 2024
Download
आ.व. २०८०/०८१ मा स्नातक तहमा अध्यनरत दलित वर्ग अन्तर्गत छात्रवृत्तिको नतिजा सम्बन्धी सूचना
28th May, 2024
Download
आ.व. २०८०/०८१ मा स्नातक तहमा अध्यनरत विपन्न वर्ग अन्तर्गत छात्रवृत्तिको नतिजा सम्बन्धी सूचना
28th May, 2024
Download
आ.व. २०८०/०८१ मा स्नातकोत्तर तहमा अध्यनरत दलित वर्ग अन्तर्गत छात्रवृत्तिको नतिजा सम्बन्धी सूचना
26th May, 2024
Download

Publications