UGC   Board

Prof. Dr. Dev Raj Adhikari
Chairman
Email: profdr.adhikari@ugcnepal.edu.np
Prof. Shankar Prasad Bhandari
Member
Email: profsp.bhandari@ugcnepal.edu.np
Prof. Dr. Yadav Prakash Lamichhane
Member
Email: yadav.lamichane@gmail.com
Dr. Ramesh Chandra Paudel
Member
Email: rcpaudel@npc.gov.np
Mr. Suresh Adhikari
Member
Email: secretariat.education@moest.gov.np
Prof. Dr. Govinda Nepal
Member
Email: govindnepal56@gmail.com
Prof. Dr. Tulsi Prasad Pathak
Member
Email: tulsipathak2073@gmail.com
Dr. Krishna Hari Pushkar
Member
Email: khpushkar@mof.gov.np

Recent   Notices

Invitation for Sealed Quotation
30th November, 2023
Download
उद्यमशीलता सहायता कार्यक्रमका लागि संस्था छनाैट सम्बन्धि सूचना। (Institutions Selected for Entrepreneurship Support Program 2080/81)
10th November, 2023
Download
UGC Procurement Plan for Goods, Works, Services and Consultancy Services of FY 2080/81
9th November, 2023
Download
Call for journal submission for classification of scientific journals published in Nepal
6th November, 2023
Download
बिस्तारित कार्य सम्पादनमा आधारित अनुदानका लागि आवेदन पेश गर्न समयसीमा थप गरिएको सम्बन्धि सूचना।
5th November, 2023
Download
सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई नियमित तथा भौतिक विकास अनुदानका लागि प्रस्ताव आब्हानसम्बन्धी सूचना
2nd November, 2023
Download
आयोगबाट आ.ब. २०८०।८१ मा सञ्चालन गरिने बार्षिक नियमित कार्यक्रमहरूका लागि आवेदन/प्रस्ताव आब्हानसम्बन्धी सूचना ।
30th October, 2023
Download
वित्तीय वार्ताका लागि व्यवसाय विकास योजनाकाे लधुसूचि । (Shortlist of Business Develoment Plan for Financial Negotiation)
29th October, 2023
Download
लागत साझेदारीमा दक्ष प्राविधिक जनशक्ति विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०८०
12th October, 2023
Download
व्यवसाय विकास योजना प्रस्तुतिकरण तालिका (Business Develoment Plan Idea Pitching Schedule)
8th October, 2023
Download

Publications