Recent Notices

गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्रणालीमा आवद्ध भई निष्कृय रहेका उच्च शैक्षिक संस्थाहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना
20th July, 2021
Download
सामाग्री तथा सेवा आपूर्ति गर्न सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना
19th July, 2021
Download
विद्यावारिधि वृत्ति तथा शोध सहयोग २०७७/७८ नतिजा सम्बन्धी सूचना ।
9th July, 2021
Download
लघु अनुसन्धान विकास र नवप्रवर्तन अनुदान २०७७/७८ नतिजा सम्बन्धी सूचना
7th July, 2021
Download
मालसामान लिलाम सम्बन्धि सूचना
6th July, 2021
Download
अनुसन्धान व्यवस्थापन इकाई स्थापना / सुदृढीकरण सहयोग सम्बन्धी सूचना
1st July, 2021
Download
फ्याकल्टि अनुसन्धान अनुदान २०७७/७८ नतिजा सम्बन्धी सूचना
1st July, 2021
Download
शहीद तथा दन्द्वपीडीतका छोराछोरीहरुको लागि विषेश छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना
1st July, 2021
Download
स्थलगत/भर्चुअल अनुगमन पश्चात भवन निर्माणमा थप अनुदान वितरण सम्बन्धी सूचना
25th June, 2021
Download
आ.ब. २०७७/७८ मा नियमित अनुदान प्राप्त गर्ने सामुदायिक क्याम्पसहरुको दोस्रो सूची सम्बन्धी सूचना
25th June, 2021
Download
Chairman

Prof. Dr. Bhim Prasad Subedi
Chairperson

Message From The Chairperson

Nepal is presently at an important juncture of socio-economic transformation aspiring to attain the status of developing country by 2030 with the m...

Secretary

Prof. Shankar Prasad Bhandari
Member Secretary

Message From The Member-Secretary