S.N. Title Division Date Download
1 Selection of Travel Grants for Participation in International Seminars/Conference
Selection of Travel Grants for Participation in International Seminars/Conference

UGC

Mar 1, 2024

PDF
2 Selection of HEIs for International Conference/Workshop/Seminar
Selection of HEIs for International Conference/Workshop/Seminar

UGC

Mar 1, 2024

PDF
3 Call for proposal on Establishment of University Reference Lab & University Incubation Center (विश्वविद्यालय एकिकृत प्रयोगशाला तथा विश्वविद्यालय इन्कुवेसन केन्द्र स्थापनाका लागि प्रस्तावना आव्हान सम्बन्धी सूचना । )
Call for proposal on Establishment of University Reference Lab & University Incubation Center 

Research Division

Feb 23, 2024

PDF
4 उच्चशिक्षामा छात्रवृत्तिका लागि आवेदन फारम भर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना
उच्चशिक्षामा छात्रवृत्तिका लागि आवेदन फारम भर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना

UGC

Feb 21, 2024

5 मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय तथा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका लागि दरखास्त प्रक्रिया स्थगित गरिएको सूचना
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय तथा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका लागि दरखास्त प्रक्रिया स्थगित गरिएको सूचना

UGC

Feb 18, 2024

N/A
6 List of HEIs selected for the Participation in Equity Grants
List of HEIs selected for the Participation in Equity Grants

UGC

Feb 16, 2024

PDF
7 उच्चशिक्षामा छात्रवृत्तिका लागि आवेदन फारम भर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना
उच्चशिक्षामा छात्रवृत्तिका लागि आवेदन फारम भर्ने म्याद  मिति २०८० फाल्गुन ९ गते सम्म थप गरिएको छ ।

UGC

Feb 14, 2024

8 मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित छनोट तथा सिफारिस समितिको दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना

UGC

Feb 9, 2024

N/A
9 सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित छनोट तथा सिफारिस समितिको दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना
१ सूचना २ सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपति छन...

UGC

Feb 9, 2024

N/A
10 Selection of Business Development Plan for Seed Fund [बीज कोषका लागि व्यवसाय विकास योजना छनौट सम्बन्धि सूचना ]
Selection of Business Development Plan for Seed Fund

Research Division

Feb 5, 2024

PDF