S.N. Title Division Date Download
1 List of Scholarship to Students from Martyrs Family
List of Students belonging to Martyrs Family

Research Division

Sep 21, 2023

PDF
2 EBPF- Notice
1.EBPF- Notice 2.

UGC

Sep 17, 2023

N/A
3 पाेष्टडक्टरल फेलाेशिपका लागि छनाेट गरिएकाे बारे । (Award of Postdoctoral Fellowship)
Award of Postdoctoral Fellowship

Research Division

Sep 7, 2023

PDF
4 कम्प्युटर दक्षता परिक्षण र अन्तरवार्ता कार्यक्रम निर्धारण गरिएको सम्बन्धि सूचना।
कम्प्युटर दक्षता परिक्षण र अन्तरवार्ता कार्यक्रम निर्धारण गरिएको सम्बन्धि सूचना।

Human Resource Management Section

Sep 5, 2023

5 गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्रक्रियामा नयाँ मापदण्ड तथा मानकहरु लागू हुने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
गुणस्तर सुनिश्चितता तथा  प्रत्यायन प्रक्रियामा नयाँ मापदण्ड तथा मानकहरु लागू हुने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

Quality Assurance and Accreditation Secretariat

Sep 3, 2023

PDF
6 समतामा आधारित अनुदान (Equity Grants) का लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना
...

UGC

Aug 25, 2023

N/A
7 उद्यमशीलता तालिम संचालन गर्न आशय पत्र (LOI focused on entrepreneurship training) पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
LOI focused on entrepreneurship training

Research Division

Aug 24, 2023

PDF
8 Request for Quotation
Request for Quotation

Logistic Management Unit

Aug 24, 2023

PDF
9 Request for Quotation/Proposals
Request for Quotation/Proposals.

Logistic Management Unit

Aug 20, 2023

PDF
10 मानित विश्वविद्यालयको लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
मानित विश्वविद्यालयको लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 

UGC

Aug 14, 2023

PDF