S.N. Title Division Date Download
1 गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्रणालीमा आवद्ध भई निष्कृय रहेका उच्च शैक्षिक संस्थाहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना
गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्रणालीमा आवद्ध भई निष्कृय रहेका उच्च शैक्षिक संस्थाहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना

Administrative Division

Jul 20, 2021

N/A
2 सामाग्री तथा सेवा आपूर्ति गर्न सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना
सामाग्री तथा सेवा आपूर्ति गर्न सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना

Administrative Division

Jul 19, 2021

PDF
3 विद्यावारिधि वृत्ति तथा शोध सहयोग २०७७/७८ नतिजा सम्बन्धी सूचना ।

Research Division

Jul 9, 2021

PDF
4 लघु अनुसन्धान विकास र नवप्रवर्तन अनुदान २०७७/७८ नतिजा सम्बन्धी सूचना

Research Division

Jul 7, 2021

PDF
5 मालसामान लिलाम सम्बन्धि सूचना
मालसामान लिलाम सम्बन्धि सूचना

Administrative Division

Jul 6, 2021

PDF
6 अनुसन्धान व्यवस्थापन इकाई स्थापना / सुदृढीकरण सहयोग सम्बन्धी सूचना
अनुसन्धान व्यवस्थापन इकाई स्थापना / सुदृढीकरण सहयोग सम्बन्धी सूचना ।

Research Division

Jul 1, 2021

PDF
7 फ्याकल्टि अनुसन्धान अनुदान २०७७/७८ नतिजा सम्बन्धी सूचना
Please click the link below to download award acceptance letter and agreement draft

Research Division

Jul 1, 2021

PDF
8 शहीद तथा दन्द्वपीडीतका छोराछोरीहरुको लागि विषेश छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना
शहीद तथा दन्द्वपीडीतका छोराछोरीहरुको लागि विषेश छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना

Administrative Division

Jul 1, 2021

N/A
9 स्थलगत/भर्चुअल अनुगमन पश्चात भवन निर्माणमा थप अनुदान वितरण सम्बन्धी सूचना
स्थलगत भर्चुअल अनुगमन पश्चात भवन निर्माणमा थप अनुदान वितरण सम्बन्धी सूचना

Administrative Division

Jun 25, 2021

N/A
10 आ.ब. २०७७/७८ मा नियमित अनुदान प्राप्त गर्ने सामुदायिक क्याम्पसहरुको दोस्रो सूची सम्बन्धी सूचना
आ.ब. २०७७ ७८ मा नियमित अनुदान प्राप्त गर्ने सामुदायिक क्याम्पसहरुको दोस्रो सूची सम्बन्धी सूचना

Administrative Division

Jun 25, 2021

PDF