S.N. Title Division Date Download
1 Digitalization Performance Grants Notice
Digitalization Performance Grants Notice

UGC

Jun 14, 2024

PDF
2 सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई आ व २०८०।८१ को भौतिक अनुदान वितरण सम्बन्धी सूचना
सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई आ व २०८०।८१ को भौतिक अनुदान वितरण सम्बन्धी सूचना

UGC

Jun 6, 2024

PDF
3 सहकार्यात्मक अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन अनुदान २०८०/८१ वित्तीय वार्ता सम्बन्धि सूचना (Notice regarding Financial Negotiation for Collaborative Research & Innovation Grant)
Notice regarding Financial Negotiation for Collaborative Research & Innovation Grant

Research Division

Jun 5, 2024

PDF
4 आ.व. २०८०/०८१ मा समतामा आधारित अनुदान प्राप्त गर्ने उच्च शैक्षिक संस्थामा स्नातक तहमा अध्यनरत विपन्न तथा दलित वर्ग अन्तर्गत समता छात्रवृत्तिको नतिजा सम्बन्धी सूचना
आ.व. २०८०/०८१ मा समतामा आधारित अनुदान प्राप्त गर्ने उच्च शैक्षिक संस्थामा स्नातक तहमा अध्यनरत विपन्न तथा दलित वर्ग अन्तर्गत समता  छात्रवृत्तिको नतिजा सम्बन्धी सूचना

UGC

Jun 4, 2024

PDF
5 सहकार्यात्मक अनुसन्धान अनुदान २०७८०/८१ नतिजा सम्बन्धि सूचना । [Collaborative Research Grant 80/81 Selection Notice]
Collaborative Research  Grant 80/81 Selection Notice

Research Division

Jun 4, 2024

PDF
6 विश्वविद्यालय एकिकृत प्रयोगशाला तथा विश्वविद्यालय इन्कुवेसन केन्द्र स्थापनाका लागि प्रस्तावना छनौट सम्बन्धी सूचना । (Selection of University Reference Lab & University Incubation Center Support )
Selection of University Reference Lab & University Incubation Center

Research Division

Jun 2, 2024

PDF
7 Extension of EPBF and Equity Grants Progress Report
Extension of EPBF and Equity  Grants Progress Report

UGC

May 29, 2024

8 आ.व. २०८०/०८१ मा स्नातक तहमा अध्यनरत विपन्न वर्ग अन्तर्गत छात्रवृत्तिको नतिजा सम्बन्धी सूचना
आ.व. २०८०/०८१ मा स्नातक तहमा अध्यनरत विपन्न वर्ग अन्तर्गत छात्रवृत्तिको नतिजा सम्बन्धी सूचना

UGC

May 28, 2024

PDF
9 आ.व. २०८०/०८१ मा स्नातक तहमा अध्यनरत दलित वर्ग अन्तर्गत छात्रवृत्तिको नतिजा सम्बन्धी सूचना
आ.व. २०८०/०८१ मा स्नातक तहमा अध्यनरत दलित वर्ग अन्तर्गत छात्रवृत्तिको नतिजा सम्बन्धी सूचना

UGC

May 28, 2024

PDF
10 सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई आ व २०८०।८१ को नियमित अनुदान वितरण सम्बन्धी सूचना
    सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई आ व २०८०।८१ को नियमित अनुदान वितरण सम्बन्धी सूचना

UGC

May 26, 2024

PDF