सूचना

२ <..." /> University Grants Commission Nepal

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित छनोट तथा सिफारिस समितिको दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना

File

१ सूचना

२ सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि २०८०

३ सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपति दरखास्त फारम