आयोगमा माननीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्रीज्यूको भ्रमण