Scholarship Result


१. उच्च  शिक्षामा विशिष्टताको  प्रबर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत बिपन्न लक्षित छात्रवृति कार्यक्रम आ.व. २०७९/८० मा छनोट भएका  बिद्यार्थीहरुको नामावली

२. आ.व. २०७९/०८० मा  स्नातकोत्तर तहमा अध्यनरत अपांग, द्वन्दपीडित, मुस्लिम महिला , मुक्त कमलरी, र सहीद परिवार, आर्थिक रुपले बिपन्न र दलित  वर्ग अन्तर्गत छात्रवृत्तिका  लागि आयोगबाट छनोट भयका  बिद्यार्थीहरुको नामावली।  

३ . आ.व. २०७९/०८० मा  स्नातक  तहमा अध्यनरत अपांग, द्वन्दपीडित, मुस्लिम महिला , मुक्त कमलरी, र सहीद परिवार  वर्ग अन्तर्गत छात्रवृत्तिका  लागि आयोगबाट छनोट भयका  बिद्यार्थीहरुको नामावली

४. आ.व. २०७८\७९ मा छात्रवृत्ति कार्यक्रम मा छनोट भइ पहिलो किस्ता वापतको बाँकि रकमका लागि प्रगति विवरण पेश गरेको आधारमा छात्रवृत्ति रकम  निकासा गरियका बिद्यार्थीहरुको नामावली 

 ५. आ.व. २०७७ \७८  मा सहीद परिवारका सन्ततिका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रम  अन्तर्गत  छनोट भइ  बाँकि किस्ता  वापतको रकमका लागि प्रगति विवरण पेश गरेको आधारमा छात्रवृत्ति रकम  निकासा गरियका बिद्यार्थीहरुको नामावली 

Scholarship and Fellowship Section
Scholarship Result
Scholarship Notice and Guidelines